کلیدواژه‌ها = دانش‌‌آموزان جهشی
عملکرد درسی دانش‌‌آموزان جهشی پایه چهارم ابتدایی شهر تهران در خواندن، ریاضی و علوم

دوره 1، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 115-144

10.22091/jrim.2023.9710.1034

حمیدرضا حسن‌آبادی؛ آزاده سیدمیرزایی جهقی؛ مسعود جعفری