درباره نشریه

عنوان:

پژوهش در روش‌های آموزش

Journal of research in instructional methods

 

درباره نشریه

 عنوان نشریه: پژوهش در روش‌های آموزش

 صاحب امتیاز: دانشگاه قم

ناشر: دانشگاه قم

 زبان نشریه: فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می‌شود)

 نظم انتشار: فصلنامه

 کشور شهر محل انتشار نشریه: ایران - قم

سال آغاز انتشار نشریه: زمستان-1401

حوزه تخصصی: تعلیم و تربیت

وضعیت دسترسی آزاد به نشریه:  دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

هزینه انتشار مقاله: رایگان

متوسط زمان داوری: حداکثر 8  هفته

رتبه علمی: علمی - تخصصی

نرم افزار بررسی مشابهت یابی و سرقت علمی در مرحله ارزیابی: سمیم نور(برای مقالات فارسی) 

نوع داوری: همتا دو سویه ناشناس