مجله پژوهش در روش‌های آموزش می­‌کوشد تا با ترویج و نشر مقالاتی که به معرفی و ارائه یافته‌ها در رابطه با بهبود و توسعه فنون و روش‌های آموزش و یادگیری مرتبطند، بپردازد. انتشار نتایج پژوهش ­ها در این حوزه با هدف افزایش سطح دانش نظری و کاربردی علاقمندان به حوزه تعلیم و تربیت، مدیران اجرایی، و همچنین متولیان آموزش در سطح مدارس و دانشگاه‌ها از دستاوردهای فعالیت این نشریه خواهد بود.

 

حوزه‌های موضوعی مورد تاکید در این نشریه شامل :

فنون و روش‌های نوین آموزش و یادگیری

نوآوری‌های آموزشی و درسی در آموزش و تدریس

معرفی شیوه‌های یاددهی و یادگیری مناسب

آینده پژوهی و آینده نگاری در آموزش

یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور

مطالعات نوین در برنامه‌ریزی آموزش

نقد و ارزیابی نوآوری‌های آموزش

ارزشیابی آموزشی و روش‌های مناسب آزمون و اندازه گیری آموزش

نوآوری‌های پژوهش در آموزش

ارایه دستاوردهای پیرامون حل اختلالات و نارسایی‌های یاددهی و یادگیری

نقش آموزش‌های مجازی و دیجیتال

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-125 

رابطه سبک‌های یادگیری و انگیزش درونی دانش‌آموزان پایه یازدهم با نقش میانجی پیوند معلم- شاگردی

صفحه 65-86

10.22091/jrim.2023.10184.1044

زهرا بیات؛ مریم بیات؛ مهسا محمودی مشایی؛ محمد دلشادی؛ محمدرضا زائری بهروز؛ عباس نجفی پور تابستانق


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان