ترغیب دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی به درس ریاضی با تأکید بر اقدام پژوهی(مورد مطالعه: دبستان شهید مصطفی خمینی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، دانشکده روان‌‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، افزایش میزان ترغیب دانش­آموزان پایه ششم به درس ریاضی و انجام فعالیت­های آن می­باشد. تحقیق حاضر در سال تحصیلی 1402-1401 در پایه ششم و با فراوانی 35 نفر دانش­آموز انجام شده است. بی­علاقگی، بی­توجهی و منفعل بودن اغلب دانش­آموزان در انجام فعالیت­های درس ریاضی و رضایت­بخش نبودن نتایج آزمون­های عملکردی مسأله این تحقیق بوده است و براین­اساس، با استفاده از روش­های علمی و از منابع مختلف مانند: همکاران و مدیر، معلمین درس ریاضی، دانش­آموزان و والدین، کتاب­ها، مجلات، فضای مجازی، کارنامه­ تحصیلی و ارزیابی نتایج آزمون­ها به تجزیه و تحلیل مسأله جهت شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد آن و یافتن راه­حل­های پیشنهادی پرداخته شد. یافته­های تحقیق نشان می دهد: استفاده از روش­های متنوع تدریس متناسب با هدف هر درس، ارائه فعالیت­های عملکردی به دانش­آموزان با توجه به تفاوت­های فردی، نیازها و علایق آنان و تشویق­های مناسب، تقویت حافظه دیداری و شنیداری و پرورش دقت و توجه فراگیران در قالب بازی­های هدفمند در افزایش ترغیب آنان به درس ریاضی و فعالیت­های عملکردی، بسیار مؤثر است. از مهم­ترین عوامل مؤثر در موفقیت معلمان در درس ریاضی می توان به: ایجاد انگیزه و علاقه­ نسبت به ریاضی و ارائه درست مطالب اشاره نمود.

تازه های تحقیق

با توجه به این که هدف اساسی از آموزش ریاضی در مقطع ابتدایی، ایجاد توانایی برای محاسبات عددی و کاربرد صحیح آموخته‌ها و مهارت‌ها، همچنین پرورش ذهنی خلاق می‌باشد، شایسته است آموزگاران با کمک ابزار دقیق علمی، اقدام به انجام فعالیت‌هایی نمایند، تا از این طریق به هدف اصلی آموزش دست یابند. در تحقیق حاضر به منظور آگاهی بیش­تر از وجود مسأله­ی بی‌­علاقگی دانش‌آموزان نسبت به درس ریاضی، به بررسی داده‌های کسب شده از منابع و روش‌های گوناگون علمی مانند: یادداشت‌های پژوهشی روزانه، مشاهده­ی فعالیت‌های دانش‌آموزان، مصاحبه با اولیای آنان، برگزاری آزمون­های مداد-کاغذی، بررسی کارنامه­ پیشرفت تحصیلی و پوشه کار سال قبل دانش‌آموزان، پرسش­نامه ویژه آموزگاران سال گذشته آنان و نظرسنجی از دانش‌آموزان، به تبادل تجربه با مدیر و همکاران محترم پرداخته شد. محققان نیز پس از اجرای طرح، به این نتیجه دست یافتند که برای ارائه­ تکالیف و فعالیت‌های عملکردی به دانش‌آموزان، علاوه بر توجه به تفاوت‌های فردی، در نظر گرفتن نیازها و علایق آنان نیز، تأثیر زیادی در علاقه‌­مند نمودن فراگیران به درس ریاضی و انجام فعالیت­های آن دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Encouraging Sixth Grade Students to Study Mathematics with Emphasis on Action Research (A Case Study: Mostafa Khomeini Primary School )

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Babaei 1
  • Ehsan Rahimi 2
1 Ph.D. student in Higher Education Economics and Financial Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MA in Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to increase the encouragement of the sixth grade primary school students in terms of mathematics and its activities.  The present study was conducted in the academic year of 2021-2022 in the sixth grade with a frequency of 35 students.  The problem is the lack of interest, the inattention, and the passivity of most of the students mentioned in the course of the activities of the mathematical lessons as well as not satisfactory results of their performance tests. Accordingly, the researcher using the method to obtain the necessary data, scientific materials are available from various sources of research, such as colleagues and administrators, mathematics head teachers, students and their parents, books, journals, internet, analyzing the scores and assessing the results of the tests were analyzed to identify the effective factors in creating the problem and to find the proposed solutions.  Then, several practical solutions among suggested ones were selected.  In the end, it was concluded that the use of various teaching methods, tailored to the purpose of each lesson, provides functional activities to students, taking into account their individual differences, their needs and interests, as well as appropriate incentives.  Enhancing the visual and auditory memory and raising the attention of the learners in the form of targeted games have been very effective in increasing their interest in mathematics and performing their work activities

کلیدواژه‌ها [English]

  • mathematics
  • encouragement
  • action research
  • students
  • grade six
بابائی منقاری، محمدمهدی. (1393). رابطه بین راهبردهای انگیزش برای یادگیری با یادگیری ریاضی دانش‌‌آموزان متوسطه شهرستان آمل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی.
بابائی منقاری، محمدمهدی و زاهدبابلان، عادل و معینی‌‌کیا، مهدی و خالق‌‌خواه، علی. (1394). الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری با یادگیری ریاضی دانش‌‌آموزان متوسطه. رهبری و مدیریت آموزشی، 9(3). 38-23.
بابائی منقاری، محمدمهدی و معینی‌‌کیا، مهدی و زاهدبابلان، عادل و خالق‌‌خواه، علی. (1395). راهبردهای انگیزش برای یادگیری (کاربرد و مفاهیم آن). تهران: پیام کوثر.
علم الهدی، حسن (1381). راهبردهای نوین در آموزش ریاضی. تهران: نشر شیوه.
فضلی‌‌خانی، منوچهر (1386). راهنمای عملی روش‌‌های فعال و اکتشافی در آموزش. چاپ دوم، تهران: آزمون نوین.
کارگر شورکی، قنبر و ملک‌پور، مختار و احمدی، غلامرضا. (1389). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های حرکتی ظریف، بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان دارای اختلالات یادگیری ریاضی پایه سوم تا پنجم شهرستان میبد. رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 4(3)، 126-105.
مبینی، محمدتقی. (1380). آموزش ریاضیات قبل از دبستان. مشهد: آستان قدس رضوی.
مصلح‌‌امیردهی، هادی. (1400). بررسی راهبردهای افزایش علاقه دانش‌‌آموزان به درس قران. مطالعات کارورزی در تربیت معلم، 1(3)، 168-189.
نوری، زهرا. (1387). چگونه نوانستم ضعف ریاضی دانش‌آموزان کلاس سوم را در رابطه با آموزش حل مسأله و فرم برطرف کنم و راهکارهای ترغیب دانش‌آموزان در درس ریاضی را بیابم؟ مجموعه مقالات اقدام‌پژوهی. قم: طلوع مهر.
یاوری، ماه‌نیا و یاریاری، فریدون و رستگارپور، حسن (1385). بررسی اثربخشی نرم‌افزار آموزشی حساب یار بر یادگیری ریاضیات دانش‌اموزان حساب نارسا، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، (21)، 734-713.
یاریاری، فریدون و افروز، غلامعلی و میرمحمدی، فاطمه. (1389). بررسی تأثیر نرم‌افزار آموزش مفاهیم پایه ریاضی امید به دانش‌آموزان با نشانگان داون مقطع ابتدایی شهر تهران. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، (35)، 48-37.
Alam Al-Hadi, H. (2012). New strategies in mathematics education. Tehran: Shivish Publishing. (In presian).
Andersson, U., & Lyxell, B. (2007). Working Memory Deficit in Children with Mathematics Difficulties: A General or Specific Deficit. Journal of Exceptional Children Psychology, 96(3), 197–228.
Babaei Manqari, M. M. (2013). The relationship between motivational strategies for learning and mathematics learning of high school students in Amel city. Master's thesis, Mohaghegh Ardabili University. (In presian).
Babai Manqari, M. M, Zahidbablan, A., Moinikia, M., & Khaliqkhah, A. (2014). Path analysis model of relationships between learning resources management strategies and mathematics learning of high school students. Educational Leadership and Management Quarterly, 9(3), 23-38. (In presian).
Babai Manqari, M. M., Moinikia, M., Zahidbablan, A., & Khaliqkhah, A. (2015). Motivational strategies for learning (its application and concepts). Tehran: Payam Kausar Publications. (In presian).
Bryant, D. P. (2009). Working with your child’s teacher to identify and address math disabilities. LD online, 197-228.
Berch, D. B., & Mazzocco, M. M. (2007). Why is math so hard for some children? The nature and origins of mathematical learning difficulties and disabilities. Paul H. Brookes Publishing Co.
Buttler, D. L & Winne, P.H (1995). feedback and self-regulated learning: A theoretical synthesis. Review of Educational Research, 1(65), 245-281.
Fazli Khani, M. (2007). A practical guide to active and exploratory methods in education. Tehran: Azmon Novin. second edition. (In presian).
Gherasim, L. R., Mairean, C., & Butnaru, S. (2012). Prediction of school performance: the role of motivational orientation and classroom environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(46), 3931-3935.
Ismail R. (2009). Model Berfikir Penyelesaian Masalah Matematik Berayat Murid Tingkatan 5 yang Berpencapaian Tinggi dan Rendah. Tesis Doktor Falsafah Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Jain, S., Dowson, M. (2009). Mathematics Anxiety As A Function Of Multidimensional Self- Regulation And Self-Efficacy. Contemporary Educational Psychology, (34), 240-249.
Kaufman, L. (2008). Dyscalculia: Neuroscience and Education. Journal Education Research, 50(2), 163-175.
Karaduman, Gul. B. (2010). A sample study for classroom teachers addressing the importance of utilizing history of math in math education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(2), 2689–2693.
Karegar Shurki, Q., Malekpour, M., & Ahmadi, Gh. (2009). Investigating the effectiveness of teaching fine motor skills on the learning of mathematical concepts in children with mathematical learning disorders in the third to fifth grades of the city. Educational Leadership and Management Quarterly of Islamic Azad University, Garmsar Branch, 4(3), 105-126. (In presian).
Linenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2002). Motivation As enabler of academic success. School psychology review. 31(3), 313-327.
Mobini, M. T. (2008). Teaching mathematics before elementary school. Mashhad: Astan Quds Razavi. (In presian).
Mosleh-Amirdehi, H. (1400). Investigating the strategies to increase students' interest in the Qur'an lesson. Quarterly Journal of Internship Studies in Teacher Education, 1(3), 189-168. (In presian).
Silbey, R. (2001). Early Childhood: Where Learning Begins, Mathematics. Teaching Children Mathematics, 7(7), 444-444.
Nouri, Z. (2007). How can I overcome the mathematical weakness of the third grade students in relation to teaching problem solving and form and find ways to motivate students in math lessons? A collection of action research articles. Qom: Tolo Mehr. (In presian).
Tambychik, T., & Meerah, Th. S. M. (2010). Students’ Difficulties in Mathematics Problem-Solving: What do they Say?. Procedia Social and Behavioral Sciences, (8), 142–151.
Tarzimah, b.T. (2005). Penggunaan Kaedah Nemonik Berirama dalam Pembelajaran Matematik bagi Pelajar Lemah: Satu Kajian kes. Tesis Sarjana. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Yavari, M., Yariari, F., & Rastgarpour, H. (2015). Investigating the effectiveness of Arithmetic educational software on the mathematics learning of students with inadequate arithmetic, research in the field of exceptional children, (21), 713-734. (In presian).
Yariari, F., Afrooz, Gh., & Mirmohammadi, F. (2009). Investigating the effect of the software for teaching basic mathematical concepts of hope to students with Down syndrome in the elementary school of Tehran, research in the field of exceptional children, (35), 37-48. (In presian).