نویسنده = محمد اسماعیل زند
مقایسه اضطراب امتحان در نیمرخ‌های مختلف انگیزشی: تحلیل مبتنی بر شخص

دوره 1، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-25

10.22091/jrim.2023.8879.1002

عباس حبیب زاده؛ محمد اسماعیل زند؛ محمد ستایشی اظهری