نویسنده = فرشته لطفی سرابی
پیش‌بینی تاب‌آوری تحصیلی بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و ابعاد کمال‌گرایی در دانشجویان.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22091/jrim.2024.9468.1029

عباس حبیب زاده؛ فرشته لطفی سرابی؛ مرتضی حسن زاده