دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقایسه اضطراب امتحان در نیمرخ‌های مختلف انگیزشی: تحلیل مبتنی بر شخص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22091/jrim.2023.8879.1002

عباس حبیب زاده؛ محمد اسماعیل زند؛ محمد ستایشی اظهری


اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر سطوح درک مطلب خواندن متون روایی و اطلاعاتی با رویکردی پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22091/jrim.2023.8776.1000

عباس حبیب زاده؛ مرتضی حسن زاده؛ فرشته لطفی سرابی


تحقق اهداف تربیتی در آموزش ریاضی از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهر قم در سال تحصیلی 1400-1401

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

10.22091/jrim.2023.9493.1030

طیبه توسلی


شناسایی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در آموزش دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

10.22091/jrim.2023.9624.1031

علی اکبر زمندی؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی


تجربه زیسته معلمان چندپایه از نقش راهبران آموزشی در بهبود وضعیت آموزش مدارس شهرستان چاراویماق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

10.22091/jrim.2023.9665.1032

محسن رفیعی؛ روح الله مهدیون؛ امین نریمانی؛ هادی مصدق


اعتباریابی چارچوب تحول فرهنگ یادگیری دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

10.22091/jrim.2023.9692.1033

زهرا معارف وند


عملکرد درسی دانش‌آموزان جهشی پایه چهارم ابتدایی شهر تهران در خواندن، ریاضی و علوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

10.22091/jrim.2023.9710.1034

آزاده سیدمیرزایی جهقی