دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-119 
نقش گروه‌های آموزشی در رشد حرفه‌‌ای معلمان مقطع ابتدایی

صفحه 65-78

10.22091/jrim.2023.9125.1018

یوسف یزدان پناه؛ مژگان محمدی نائینی؛ فرشاد مه نگار؛ مجید حسینی