دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-125 
رابطه سبک‌های یادگیری و انگیزش درونی دانش‌آموزان پایه یازدهم با نقش میانجی پیوند معلم- شاگردی

صفحه 65-86

10.22091/jrim.2023.10184.1044

زهرا بیات؛ مریم بیات؛ مهسا محمودی مشایی؛ محمد دلشادی؛ محمدرضا زائری بهروز؛ عباس نجفی پور تابستانق