نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، محمد سعید شناسایی موانع گرایش معلمان ابتدایی به پژوهش و ارائه راهکارهای بهبود آن [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 23-46]

ت

 • توسلی، طیبه تحقق اهداف تربیتی در آموزش ریاضی از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهر قم در سال تحصیلی 1400-1401 [(مقالات آماده انتشار)]

ح

 • حبیب زاده، عباس مقایسه اضطراب امتحان در نیمرخ‌های مختلف انگیزشی: تحلیل مبتنی بر شخص [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیب زاده، عباس اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر سطوح درک مطلب خواندن متون روایی و اطلاعاتی با رویکردی پویا [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن زاده، مرتضی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر سطوح درک مطلب خواندن متون روایی و اطلاعاتی با رویکردی پویا [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنی، محمد شناسایی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در آموزش دانشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، مجید نقش گروه‌های آموزشی در رشد حرفه‌‌ای معلمان مقطع ابتدایی [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 65-78]
 • حق گویان، زلفا بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهرستان قم [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 5-22]

خ

 • خنیفر، حسین اصول کاربستی تدریس کارآمد در حوزه تربیت دینی (رویکردی نو و پیشنهادی) [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 47-64]

ر

 • رفیعی، محسن تجربه زیسته معلمان چندپایه از نقش راهبران آموزشی در بهبود وضعیت آموزش مدارس شهرستان چاراویماق [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زمندی، علی اکبر شناسایی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در آموزش دانشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زند، محمد اسماعیل مقایسه اضطراب امتحان در نیمرخ‌های مختلف انگیزشی: تحلیل مبتنی بر شخص [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • ستایشی اظهری، محمد مقایسه اضطراب امتحان در نیمرخ‌های مختلف انگیزشی: تحلیل مبتنی بر شخص [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدمیرزایی جهقی، آزاده عملکرد درسی دانش‌آموزان جهشی پایه چهارم ابتدایی شهر تهران در خواندن، ریاضی و علوم [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صیامی، زینب ارزیابی وب‌سایت نشریات علمی حوزه علوم تربیتی بر اساس شاخص‌های نمایه‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی و استنادی بین‌المللی [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 79-100]

ق

 • قلاوندی، حسن شناسایی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در آموزش دانشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]

ل

 • لطفی سرابی، فرشته اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر سطوح درک مطلب خواندن متون روایی و اطلاعاتی با رویکردی پویا [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • محمدلو، اکرم شناسایی موانع گرایش معلمان ابتدایی به پژوهش و ارائه راهکارهای بهبود آن [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 23-46]
 • محمدلو، مریم شناسایی موانع گرایش معلمان ابتدایی به پژوهش و ارائه راهکارهای بهبود آن [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 23-46]
 • محمدی، مهدی ارزیابی وب‌سایت نشریات علمی حوزه علوم تربیتی بر اساس شاخص‌های نمایه‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی و استنادی بین‌المللی [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 79-100]
 • محمدی نائینی، مژگان نقش گروه‌های آموزشی در رشد حرفه‌‌ای معلمان مقطع ابتدایی [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 65-78]
 • مشایخی، مریم بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهرستان قم [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 5-22]
 • مصدق، هادی تجربه زیسته معلمان چندپایه از نقش راهبران آموزشی در بهبود وضعیت آموزش مدارس شهرستان چاراویماق [(مقالات آماده انتشار)]
 • معارف وند، زهرا اعتباریابی چارچوب تحول فرهنگ یادگیری دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدیون، روح الله تجربه زیسته معلمان چندپایه از نقش راهبران آموزشی در بهبود وضعیت آموزش مدارس شهرستان چاراویماق [(مقالات آماده انتشار)]
 • مه نگار، فرشاد نقش گروه‌های آموزشی در رشد حرفه‌‌ای معلمان مقطع ابتدایی [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 65-78]

ن

 • نریمانی، امین تجربه زیسته معلمان چندپایه از نقش راهبران آموزشی در بهبود وضعیت آموزش مدارس شهرستان چاراویماق [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوچه ناسار، حمیدرضا ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از روش‌‌های تصمیم‌‌گیری چند معیاره در نظام آموزش عالی [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 101-119]

ی

 • یزدان پناه، یوسف نقش گروه‌های آموزشی در رشد حرفه‌‌ای معلمان مقطع ابتدایی [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 65-78]